Naše vinohrady se rozprostírají na svazích dominantního kopce Radobýl v obci Žalhostice a v přilehlých obcích Velké Žernoseky a Michalovice.

Na ploše 14 hektarů pěstujeme bílé odrůdy MOPR, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Tramín, Muškát žlutý a rovněž modré odrůdy Fratava a Pinot Noir.

Vinice mají ideální podmínky, jejichž výsledkem je mimořádně kvalitní réva. Jedinečné složení půdy (půda jílovito-hlinitá), vhodné podloží (čedič, opuka), expozice svahů (jižní, jiho-západní), výrazně svažitý terén poskytující keřům dostatek slunečního svitu, ideální nadmořská výška – to vše svědčí pěstování révy vinné. Blízkost řeky Labe dotváří půvabné panorama.

K péči o vinohrady používáme moderní vinařskou techniku v kombinaci s pečlivou ruční prací. O většinu vinohradů se staráme dle přísných kritérií integrované produkce. Sklizeň je prováděna výhradně ručně tak, aby byla zachována co nejvyšší kvalita hroznů a aby keře nebyly sběrem poškozeny. K následnému zpracování révy dochází ve vinařském domě, který je vybaven nejmodernější dostupnou technologií.

Vinice k litoměřické vinařské podoblasti patří odnepaměti, nejstarší písemné zmínky o pěstování révy vinné sahají až k roku 1057. Vinnému rozkvětu v okolí kopce Radobýl významně pomohl Karel IV., který v roce 1359 daroval svahy vrchu Radobýl místním obyvatelům se záměrem, aby na jeho stráních začala být pěstována réva vinná, což se stalo a následně podařilo udržet po několik staletí. Posledních několik desítek let však patřil Radobýl náletovým dřevinám, které nahradily původní vinohrady poté, co byly napadeny a zničeny chorobou. Díky náročné úpravě křovinami zarostlých a zanedbaných ploch jsme byli schopni vybudovat nové vinohrady a vrátit tak révu vinnou zpět na staletími prověřená místa.