ARCHITEKTURA

Vinařský dům
Ing. Arch. Petr Sedláček, MISE s.r.o.

Stavba vinařského domu byla dokončena v roce 2016, nad rámec funkčnosti je zároveň i architektonickým skvostem. Jedná se o moderní provoz s kvalitními technologiemi. Architekt s vinařem sdílí nejen lásku k vínu, ale i zalíbení v čistých tvarech a moderním designu. Cílem bylo vytvořit projekt, který bude ojedinělý v současné architektuře. Vznikl prostor, kde probíhá komplexní proces výroby vína. Tvar domu je zásadně podřízen záměru harmonického začlenění stavby do terénu a okolí. Dům je dvoupodlažní a využívá tradiční a osvědčený gravitační způsob výroby. Funkční rozdělení na část výrobní a část prezentační je promítnuto i do vnější formy. Vinařský dům je obklopen vinohradem, na jehož vrcholu je umístěna kaplička se zvonicí. Dům je místem s krásnými výhledy na rostoucí révu i na kopec Radobýl. Přejeme vínu, které se zde narodí, aby do světa odcházelo s pocitem, že místo, kde vzniklo, bylo dobrým domovem.

Kaplička se zvonicí
Ing. Arch. Milan Míšek, MISE s.r.o.

Kaplička vznikla na přání majitelů jako poděkování Bohu, jelikož se litoměřická vinařská podoblast a okolí Radobýlu těší výjimečně vhodným podmínkám pro pěstování révy vinné. Strohým geometrickým tvarům betonových prefabrikátů vévodí pětimetrový kříž. Čisté, jednoduché tvary a beton, to jsou společní jmenovatelé vinařského domu i kapličky. Architektonicky tvoří jeden celek, jeden druhému nekonkurují a navzájem si nepřekáží. Kaplička je doplněna zvonicí s bronzovým zvonem z rukou slavné české zvonařské dílny. Kaplička nabízí výhled do Českého Středohoří. Vše vytváří originální atmosféru, kterou si budete chtít opakovaně užít.